berichten ouder dan 2009-09-01


(maandag 31 augustus 2009)         volgend bericht
SHHU spreekt in bij de provincie voor de commissie Milieu, Mobiliteit en Economie
SHHU heeft tijdens deze
commissievergadering, gehouden op 31 
august 2009, een pleidooi gehouden voor
betere inpassing van de 'People' factor.
Dit met het benoemen van 7 concrete
punten. Besloten is hierover nog een
aparte sessie te plannen, om zo dieper
in te gaan op de samenhang en
onderbouwing voor de beleidsnota voor de
luchtvaart in Utrecht. Wij juichen dat
zeer toe. 

Zie verder het dossier
'Luchtvaartnota'. 


(zaterdag 29 augustus 2009)        volgend bericht
Stichting Helihinder aanwezig op jaarmarkt Vleuten

Stichting Helihinder Utrecht (SHHU) was met een kraampje aanwezig op de jaarmarkt in Vleuten op 29 augustus. Wij hebben daar de passanten kennis laten maken met de activiteiten van de SHHU.

Eén van die activiteiten is het verspreiden van kennis over de hinder, die het vliegen met helikopters met zich mee brengt. Op deze wijze willen we bezoekers van onze kraam bekend maken met de stichting en enthousiast maken voor het werk van de SHHU. Download onze brochure (PDF formaat).

Een andere activiteit zijn de berekeningen van helikopterhinder op onze website, ga naar helihinder.nl/geluidsberekeningen om te zien wat de geluidsterkte bij uw huis kan zijn, als er een helikopter langs de A12 vliegt.

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, dan kun u zich hier registreren.
(donderdag 20 augustus 2009)       volgend bericht
Luchtvaartnota provincie en zienswijzen daarop
Voor nieuwsberichten, stukjes uit de
kranten, zienswijzen en
achtergrondinformatie over de nieuwe
bevoegdheden van de provincie en haar
luchtvaartnota, en de nota zelf, hebben
we een nieuw dossier. 

Zie ook: Dossier Luchtvaartnota

(zondag 16 augustus 2009)          volgend bericht
Raad van State geeft omwonenden vliegveld gelijk ivm overlast
De zustergroepering - Belangbehartiging
Omwonenden Welschap - heeft gelijk
gekregenvan de Raad van State: 
Staatssecretaris Jack de Vries van
Defensie en minister Jacqueline Cramer
van Milieu moeten een nieuw, beter
gemotiveerd besluit nemen over de
geluidszone voor het militaire vliegveld
Eindhoven. De geldende geluidszone, die
bepaalt hoeveel vliegtuigen er mogen
landen en starten, is mogelijk te ruim. 

Zie ook: Volkskrant artikel

(donderdag 13 augustus 2009)       volgend bericht
’Helihaven bezorgt inwoners hinder’ AD .nl
VOORBURG - De VVD-fractie van
Leidschendam-Voorburg verwacht dat de
mogelijke komst van een helihaven bij
verkeersknooppunt Prins Clausplein
hinder oplevert voor inwoners van de
gemeente Leidschendam-Voorburg. Zie het
hele AD artikel hierna. 
 
De SHHU stelt als reactie dat
helikopters op 'tijdelijke' havens even
hinderlijk blijven als op 'permanente'
havens. Elk vlieguur is hinderlijk, en
de discussie moet met name daarover
gaan, niet over het al dan niet
tijdelijk zijn van de minst slechte
locatie. 

Zie ook: Ad.nl: Prins CLaus plein en Wassenaar in het nieuws

(woensdag 12 augustus 2009)        volgend bericht
Veiligheid: doden bij botsing vliegtuigje en helikopter
Een botsing in de lucht tussen een
vliegtuigje en een helikopter boven de
Hudson in New York op 8 augustus 2009 
heeft aan waarschijnlijk alle 9 mensen
het leven gekost. In de helikopter, een
Eurocopter AS350 eigendom van de
charter- en touroperator Liberty
Helicopters, zaten een piloot en vijf
Italiaanse toeristen. 

Zie ook: NRC Handelsblad

(donderdag 30 juli 2009)           volgend bericht
SHHU in het nieuws over de luchtvaartnota provincie Utrecht

Na een interview gisteren verscheen vandaag het artikel "Provincie opent deur voor helihaven" in het AD/Utrecht.  Dat leidde nog dezelfde dag tot een interview met RTV Utrecht, zowel voor de radio, uitgezonden om 16.10 en voor de TV, uitgezonden in UNieuws om 18.00 uur. Het TV item is te vinden op de site van RTVUtrecht .

onder regionieuws. Het radio item voegen we z.s.m. toe.


(woensdag 22 juli 2009)            volgend bericht
Politie krijgt nieuwe helikopters

Het AD meldde vandaag dat er zes nieuwe helikopters voor de politie zijn afgeleverd. Ze zijn van het type Eurocopter EC135 en zijn, net als hun 30! jaar oude voorgangers de Bolkov BO105, zgn twin-engine helikopters.

De geluidscertificatie cijfers van deze types zijn:

type take-off overflight landing
BO105 89.1 EPNdB 90.9 EPNdB 91.1 EPNdB
EC135 88.3 ENPdB 85.7 EPNdB

94.4 EPNdB

 verschil -0.8 dB -5.2 dB +3.3 dB

Ruwweg is dBA = EPNdB - 13.

Bij het landen (aanvliegen) maakt dit toestel dus meer lawaai dan het oude toestel. Maar we hebben het meest met overvliegen te maken.

Nu maar hopen dat de oude toestellen naar de sloop gaan en niet aan een of andere firma worden verkocht, die er weer mee boven onze woningen gaat vliegen.
(maandag 29 juni 2009)             volgend bericht
Stichting Helihinder aanwezig op jaarmarkten Vleuten en Harmelen
De Stichting Helihinder Utrecht (SHHU)
is met een kraampje aanwezig op de
jaarmarkt in Vleuten op 29 augustus en
de jaarmarkt in Harmelen op 5
september. 

Wij gaan daar de passanten kennis laten
maken met de activiteiten van de SHHU.
Eén van die activiteiten voeren we ter
plaatse uit en dat is het verspreiden
van kennis over de hinder, die het
vliegen met helikopters met zich mee
brengt.

Op deze wijze willen we bezoekers van
onze kraam bekend maken met de nieuwe
stichting en liefst ook enthousiast
maken voor het werk van de SHHU.

Wij wensen u een fijna vakantie. Als u
na de vakantie naar een van deze
jaarmarkten komt, brengt u dan een ook
een bezoek aan onze kraam? We hopen u
te kunnen begroeten op 29 augustus of 5
september! Met vriendelijke groet,
Bestuur SHHU


(woensdag 6 mei 2009)              volgend bericht
Wiet ruikende minihelikopter geen 1 april grap

De op 11 maart in het AD aangekondigde minihelikopter die hennepplantages zou gaan opsporen en die in april voort het eerst zou vliegen, werd door ons aanvankelijk beschouwd als een 1 april grap. Helaas bleek op 29 april in het journaal dat het wel degelijk een serieus geval betrof. Zie www.nos.nl

Bij de SHHU rijst nu de vraag of dit luchtvaartuig volledig aan de luchtvaartwet gaat voldoen:

 1. heeft het een luchtwaardigheidscertificaat?
 2. heeft het een zichtbaar registratienummer?
 3. heeft de bestuurder een geldig brevet voor het besturen van een luchtvaartuig?
 4. stijgt het op en land het op een luchthaven of met een verklaring van geen bezwaar van de burgemeester in "het veld"?
 5. houdt het als single-engine helikopter de voorgeschreven minimumhoogte van 1000 ft (300m) aan boven aaneengesloten bebouwing.

Tenslotte kun je je afvragen of op lage hoogte opnamen maken van je huis en erf en snuffelen aan je schoorsteen niet een zodanige schending van je privacy is, dat daar eerst een huiszoekingsbevel voor moet worden afgegegeven.
(maandag 27 april 2009)            volgend bericht
Demonstratie Carver en gyrocopter

Maandag 27 april werd in aanwezigheid van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat een demonstratie gegeven van een 'Carver' en een gyrocopter. Deze demonstratie is een stap op weg naar een voertuig dat kan rijden én vliegen. Een Carver is een soort kruising tussen een motor en een auto, met een speciaal stuurmechanisme. Een gyrocopter is een soort helikopter, maar dan zonder aandrijving op de rotor. Deze twee soorten voertuigen moeten samenkomen in een 'Personal Air and Land Vehicle' (PAL-V), die kan rijden én vliegen. Demonstratie De demonstratie van de Carver en de gyrocopter vond plaats op verzorgingsplaats Neerduist langs de A1 bij Amersfoort. De eerste PAL-V is naar verwachting in 2012 beschikbaar. Zo'n PAL-V zou dan selectief ingezet kunnen worden door bijvoorbeeld hulpverleners.

Lees meer op: persbericht Rijkswaterstaat

AD.nl Best Geinig maar niet tegen files

AD.nl Vliegend over de file heen (filmpje)

AD.nl Kabinet wil meer weten over vliegautos

AD.nl testvlucht met vliegende auto

Heel instructief is ook Brignt.nl Crash course girocopter (filmpje)
(maandag 27 april 2009)            volgend bericht
reactie van de SHHU op gyrocopter

De helikopter, sinds 1923 een luchtvaartuig, dat de maatschappij als belangrijk voordeel het stil kunnen hangen op lastig bereiken plaatsen heeft gebracht, heeft totnutoe geen 'stilte' meegebracht, integendeel. Een groot probleem is dat wentelwieken geluidhinder meebrengen, echt stil worden ze nooit.

Stichting Helihinder Utrecht is dan ook van mening dat naast allerlei andere voorzieningen, die nodig zullen zijn om gyrocopters, vliegende auto's en aanverwante vindingen los te laten , er eerst en vooral meer zekerheid moet komen dat ze niet (nog) meer of te veel hinder toevoegen aan bijv. de woonomgeving. Iemand zal immers de mensen die vlak bij een snelweg als A1, A2 of A12 wonen en extra herrie door de lucht krijgen, zonder dat ze enig recht van spreken hebben, immers nu alvast goed moeten kunnen gaan uitleggen dat het goed is dat bepaalde mensen, meestal zelf met oordoppen op, het luchtruim mogen kiezen.

Hulpdiensten op weg om levens te redden daargelaten, deze stichting weet het in elk geval nog NIET uit te leggen, en ze ziet echt niet in dat grote investeringen zoals geluidisolatie, + schermen tenietgedaan zouden moeten worden door dit soort particuliere initiatieven, zonder enige vorm van compensatie voor de overgrote meerderheid van de burgers.

Stichting Helihinder wil dan ook degenen, die nu (hopelijk) diepgaand studeren op regels, het aspect 'geluidhinder' en ´ verbeteren voor inspraak van de burger en overheiden over landingslocaties en de routes boven bewoond gebied´ mee laten nemen , ook in de economische studies.

Wij zullen daarom zowel politici en ondernemers gevraagd en ongevraagd adviseren te letten op aspecten zoals duurzaamheid, milieu effecten, gezondheidsrisico´s voor mens en dier, zo vroeg mogelijk in de ontwikkelingen. De SHHU bevordert het ontwikkelen van betere modellen daarvoor, want ondanks de 80 jarige helikopter, is er nog steeds bitter weinig voorhanden hoe (geluid) hinder door een groeiend aantal kleinere luchtvaartuigen voorkomen kan worden. Gelukkig zijn de "vliegende autos" en/of "vliegende motorfietsen" pas op zijn vroegst in 2012 klaar en ziet ook de minister van V&W in dat het nog de vraag is wie mag vliegen, zoals gisteren duidelijk was langs de A1 bij Amersfoort.

Wij werken ´in gepaste stilte´ verder.
(zondag 15 maart 2009)             volgend bericht
Beroep doorgestuurd naar Raad van State
Het beroep dat de Stichting heeft
ingesteld bij de rechtbank, de volgens
de door de gemeente in het EBAG
milieubesluit genoemde instantie voor
beroep, is door de rechtbank
doorgestuurd naar de Raad van State,
omdat die in dit geval de
beroepsinstantie is. 


(zaterdag 21 februari 2009)        volgend bericht
Stichting Helihinder Utrecht in beroep gegaan
Stichting Helihinder Utrecht heeft
beroep aangetekend bij de
bestuursrechter tegen het besluit van
B&W van Utrecht om het bezwaarschrift
van de SHHU tegen het
maatwerkvoorschrift opgelegd aan EBAG
niet onvankelijk te verklaren.


(dinsdag 20 januari 2009)          volgend bericht
Stichting Helihinder Utrecht weer niet ontvankelijk
B&W van Utrecht hebben afgelopen week
een besluit genomen na aanleiding van de
bezwaarschriften die Stichting
Helihinder Utrecht en omwonenden hadden
ingediend tegen het opleggen van een
maatwerkvoorschrift in het kader van de
wet Milieubeheer aan EBAG in Terwijde. 
Het maatwerkvoorschrift beschrijft aan
welke beperkingen EBAG moet voldoen om
met helikopters te mogen landen op het
helikopterplatform op het dak van het
bedrijf aan de Meijewetering.

B&W hebben besloten de bezwaren van de
omwonenden ongegrond en de bezwaren van
Stichting Helihinder Utrecht niet
ontvankelijk te verklaren en het besluit
ongewijzigd in stand te houden. SHHU is
naar het oordeel van B&W niet
belanghebbend, omdat de stichting
volgens B&W uitsluitend juridische
procedures voert en geen andere
werkzaamheden heeft. Uiteraard is de
SHHU het hier niet mee eens. Omdat zij
als belanghebbende wil worden erkend,
heeft zij besloten tegen dit besluit in
beroep te gaan bij de bestuursrechter. 

Het maatwerkvoorschrift is pas van
toepassing als EBAG het
helikopterplatform op het dak mag
bouwen. Vooralsnog heeft B&W, na
tussenkomst van de rechter, de eerder
verleende bouwvergunning ingetrokken. Op
dit moment loopt er nog een
beroepsprocedure bij de rechtbank van
EBAG tegen het intrekken van die
bouwvergunning. Ook bij haar bezwaar
tegen die bouwvergunning was de SHHU
niet ontvankelijk verklaard. In dit
geval heeft de Stichting zich als derde
belanghebbende in deze procedure gemeld,
om als het mogelijk is, er aan bij te
dragen dat de bouwvergunning ingetrokken
blijft.

Zie ook: dossier EBAG

(vrijdag 2 januari 2009)           volgend bericht
Nieuwjaarswens voor 2009
Het bestuur van Stichting Helihinder
Utrecht wenst een gezond en voorspoedig
2009 zonder last van helikopter- en
ander verkeerslawaai.


(woensdag 24 december 2008)        volgend bericht
Utrecht wint van Helinet in finale
In het hoger beroep dat Helinet tegen
B&W van Utrecht had aangespannen bij de
Raad van State heeft Utrecht aan het
langste eind getrokken. De Raad van
State oordeelde dat Helinet onvoldoende
aannemelijk heeft gemaakt dat B&W van
Utrecht hebben toegezegd aan de
vrijstelling mee te werken.

Zie ook: raadvanstate.nl/uitspraken

(woensdag 24 december 2008)        volgend bericht
Fijne feestdagen en een voorspoedig 2009
Het bestuur van Stichting Helihinder
Utrecht wenst u fijne feestdagen en een
gezond en voorspoedig 2009 zonder last
van helikopter- en ander
verkeerslawaai.

Net voor de kerst heeft de Raad van
State vandaag in zijn uitspraak het
beroep van Helinet tegen het afwijzen
van de vrijstelling voor de Helihaven in
Strijkviertel afgewezen. Lees meer op
onze site.

Zie ook: kijk geregeld op onze site!

(dinsdag 16 december 2008)         volgend bericht
Eerste kamer akkoord met RBML

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 december 2008 na stemming bij zitten en opstaan  aangenomen. Fractie-Yildirim, GroenLinks, SP, D66, OSF en PvdD stemden tegen.

Lees meer op www.eerstekamer.nl
(maandag 15 december 2008)         volgend bericht
RBML in stemming in de eerste kamer op 16 december

Op 16 december staat de stemming over de RBML in de eerste kamer gepland. De beraadslagingen blijken al op 8 en 9 december te hebben plaatsgevonden. Op de website van de eerste kamer kunt u de stenografische verslagen vinden van de beraadslagingen.

Zie eerstekamer.nl
(zaterdag 13 december 2008)        volgend bericht
Geen Helihaven op ILSY-plantsoen te Ypenburg

Onze zusterorganisatie Vereniging Heliniet in Ypenburg meldt ons:

Er komt definitief geen nieuwe helihaven op het ILSY-plantsoen in Ypenburg. Vandaag is tijdens de Provinciale Staten (van Zuid-Holland red.) vergadering besloten het concept beleidsplan Regionale Luchtvaart 2008-2020 inclusief enkele toevoegingen aan te nemen als definitief beleidstuk. Nadat wij als vereniging ingesproken hebben tijdens de commissievergadering van 26 november jongsleden, en vandaag tijdens de Provinciale Staten vergadering, zijn wij hier als vereniging Heliniet natuurlijk erg blij mee!

Lees verder op  www.heliniet.nl
(woensdag 26 november 2008)        volgend bericht
Behandeling RBML in eerste kamer nu op 22 en 23 december gepland

De behandeling van de RBML in de Eerste Kamer is nu gepland voor 22 en/of 23 december. Lees meer op www.eerstekamer.nl
(zaterdag 22 november 2008)        volgend bericht
Behandeling RBML in eerste kamer uitgesteld
De behandeling van de wet RBML in de
eerste kamer, die gepland was voor 24
november 2008, is uitgesteld. De
commissie van Verkeer en Waterstaat
heeft de minister aanvullende vragen
gesteld.

Zie ook: meer op www.eerstekamer.nl

(woensdag 12 november 2008)        volgend bericht
Helinet probeert voet aan de grond te krijgen in Amersfoort

Ook uit Amersfoort komen nu berichten dat Helinet daar een helihaven wil aanleggen. Dat meldt de NMU in haar Nieuwsbrief van November onder het kopje MOBILITEIT

Eerder werd hierover ook al bericht in het AD/Amerfoortse Courant..
(zondag 2 november 2008)           volgend bericht
Jarige winkeliers trakteren Leidsche Rijn op portie helikopterherrie
Zaterdag 1 november bestond het
winkelcentrum Parkwijk 4 jaar. De
winkeliersvereniging meende dat te
moeten vieren met het weggeven van
rondvluchten per helikopter. Een beroep
van Stichting Heliherrie op de
burgemeester om terughoudend te zijn in
het verlenen van vergunningen voor een
hele middag helikoptervliegen had geen
effect. Op 6 oktober hadden wij een
gesprek met de burgemeester waarin wij
hem dit gevraagd hebben. Op 30 oktober
hebben wij hem er met een e-mail nog
eens aan dit geprek herinnerd. 
Dit is al de tweede keer binnen een
half jaar dat er rondvluchten in onze
wijk worden georganiseerd. Weer gebeurde
dat met dezelfde kleine helikopter
PH-OKE. 

Zie ook: www.allesoverutrecht.nl

(dinsdag 28 oktober 2008)          volgend bericht
Helinet vs Utrecht voor de Raad van State
28 oktober was de zitting over de
weigering door het college van
burgemeester en wethouders van Utrecht
om een vrijstelling te verlenen voor een
helikopterhaven aan het Strijkviertel,
in de 'oksel' van de A12 en de A2 bij
Utrecht. Helinet B.V. was het niet met
de weigering eens en is in hoger beroep
gegaan tegen de uitspraak van de
bestuursrechter in Utrecht, die B&W in
het gelijk stelde.

Zie ook: het artikel in het AD-Utrecht

(zaterdag 25 oktober 2008)         volgend bericht
Informatiebijeenkomst
vrijdag 24 oktober

Vrijdag 24 oktober organiseerde Stichting Helihinder Utrecht in Forum Weide Wereld een informatiebijeenkomst om zich te presenteren aan haar achterban, de overheid en de pers.

Op deze bijeenkomst waren 30 belangstellenden af gekomen om te luisteren naar de presentatie van de Stichting door de voorzitter, dhr. Diemer. De website werd gepresenteerd door de webmaster, dhr Jurgens. Twee gastsprekers gingen in op het aspect van helikopters als vervoermiddel en de samenwerking met de verenigingen van heli-haven tegenstanders in Ypenburg en Rotterdam.
(dinsdag 30 september 2008)        volgend bericht
Antwoord op schriftelijke vragen in de gemeenteraad over helivliegen van Rotary
Het raadslid mevr. Oskam heeft antwoord
gekregen van B&W op haar schriftelijke
vragen naar aanleiding van het Rotary
event op 6 juli, waarbij een helikopter
voor het goede doel rondjes vloog boven
Leidsche Rijn, de Meern en Vleuten. Voor
vragen en antwoorden, zie onderstaande
link.

Zie ook: 20080923 Antwoord SV 2008, nr 77

(zondag 10 augustus 2008)          volgend bericht
Stichting HHU niet feitelijk werkzaam volgens de gemeente
Zoals uit de vele persberichten blijkt
zou de manage definitief gewonnen hebben
en kan EBAG niet gaan vliegen. Helaas,
Ebag mag wel vliegen maar mag (nog) niet
bouwen. Nog niet , want 
1) de gemeente kan altijd een
bestemmingsplan wijzigen en alsnog haar
huiswerk overdoen. Bovendien en
belangrijker ...
2) de gemeente heeft een dag voor deze
rechtzitting - die dus slecht afliep
voor EBAG en de gemeente- nog snel de
zgn. 'maatwerkprocedure mileu' pro forma
overgedaan. 

Dus vindt het college dat 4 vluchten
per dag geen enkel probleem vormen (de
bezwaartermijn voor deze 
maatwerkprocedure loopt tot 3 september
2008, trouwens en neemt u even de pen
ter hand of mail ons , evt. kunt ons ook
machtigen). 

Want de argumenten die onze stichting
in alle procedures aan de gemeente (bij
EBAG en Helinet) of belanghebbende
partijen als de manage van van Echtelt
heeft aangereikt, zijn helder en de
rechter nam ze uiteindelijk ook over.
Dat is goed, prima zelf. MAAR... minder
goed en zelfs onacceptabel is dat onze 
organisatie voortdurend niet
ontvankelijk verklaard wordt, steeds
door wisselende ambtenaren die hun werk 
afraffelen in de vakanties (en hopen dat
niemand dan de fouten opmerkt). 

We beraden ons nu op stappen naar
buiten wat we tot nu toe niet hebben
willen doen: want het spelletje van
'buitenspel zetten' van maatschappelijk
betrokken organisaties als de onze,
schaadt niet alleen de doelen en
belangen van onze stichting, maar- als
je even doordenkt - de inwoners van de
stad, de omgeving, schaadt het
vertrouwen in de gemeentepolitiek. 
Daarvoor hebben we toch geen
contributies en donaties van u gekregen,
een stichting opgericht, werken we
dagelijks aan de doelstellingen, toch?
Wordt vervolgd, dus en we rekenen op uw
steun!

Zie ook: zie ook Alles over Utrecht - EBAG wens vervlogen

(vrijdag 25 juli 2008)             volgend bericht
Hoorzitting 31 juli 2008 om 9.30 uur
Op donderdag 31 juli a.s. om 9.30 uur wordt in het stadhuis de hoorzitting gehouden op de overige bezwaarschriften tegen de vrijstelling en bouwvergunning voor het heliplatform van EBAG. Dan krijgen de indieners de gelegenheid om hun bezwaren mondeling toe te lichten. In het algemeen licht ook B&W zijn standpunt toe. Ook EBAG krijgt spreektijd. De hoorzitting is openbaar, geïnteresseerden mogen als toehoorder aanwezig zijn.

Op 7 juli was al een hoorzitting gehouden over het bezwaarschrift van de manege.

Let op: de hoorzitting is verplaatst naar het stadhuis en is dus niet in de Neudeflat zoals aangekondigd in de VAR.


(vrijdag 18 juli 2008)             volgend bericht
Volledige uitspraak van de voorzieningenrechter
Zie ook: uitspraak op www.rechtspraak.nl

(donderdag 17 juli 2008)           volgend bericht
Rechter wijst aanvraag voorlopige voorziening heliplatform EBAG toe
Op 16 juli was de zitting van de
bestuursrechter in Utrecht over het
verzoek van de manege om de
bouwvergunning te schorsen die de
gemeente aan EBAG heeft verleend voor
een helikopterplatform op het dak.
Aangevoerd dat het uitwerkingsplan de
Wetering Noord de activiteit
helikopterlandingsplaats, die door de
VNG in categorie 5 wordt ingedeeld, niet
toestaat. Het bedrijventerrein kent
maximaal categorie 4. Ook kan hier niet
gesproken kan worden van een normale
bedrijfsactiviteit voor een
vrachtautoherstelbedrijf. 

De rechter oordeelde dat voor deze
activiteit een aparte vrijstelling had
moeten worden verleend en dat niet van
een normale nevenactiviteit gesproken
kan worden. De bouwvergunning is
opgeschort tot 6 weken na het besluit op
bezwaar dat de gemeente moet gaan nemen.

Zie ook: alles over utrecht

(woensdag 9 juli 2008)             volgend bericht
Geluidsberekeningen EBAG terug op deze site
De geluidsberekeningen voor het
heliplatform van EBAG zijn vernieuwd in
samenwerking met vereniging Heliniet in
Ypenburg en nu terug op deze site.
Klik op het plaatje om naar de
berekeningen te gaan.
(vrijdag 13 juni 2008)             volgend bericht
vrijstelling EBAG gepubliceerd(maandag 2 juni 2008)              volgend bericht
Vrijstelling verleend voor helikopterplatform EBAG
De indieners van een zienswijze op de
aanvraag vrijstelling art. 19 voor een
helikopterplatform op het dak van EBAG
in Terwijde, hebben bericht gekregen dat
B&W alle zienswijzen ongegrond hebben
verklaard en de gevraagde vrijstelling
hebben verleend. De publicatie wordt
deze week verwacht, waarna een termijn
van 6 weken ingaat, waarin bij B&W
bezwaar kan worden gemaakt tegen dit
besluit. 


(zaterdag 22 maart 2008)           volgend bericht
Provincie akkoord met vrijstelling voor heliplatform EBAG
Vrijdag 21 maart ontvingen wij het
bericht dat Gedeputeerde Staten een
verklaring van geen bezwaar hebben
afgegeven voor de vrijstelling art. 19
voor het helikopterplatform van EBAG. De
gemeente kan nu de vrijstelling en de
bouwvergunning verlenen. Na de
publicatie hebben we 6 weken om bezwaar
te maken bij de rechtbank en een
eventuele voorlopige voorziening te
vragen om te voorkomen dat hangende de
procedure de bouw van het platform wordt
uitgevoerd. 


(donderdag 21 februari 2008)       volgend bericht
beroep Helinet tegen weigering vrijstelling voor helihaven ongegrond verklaard
Platform Heliherrie Vleuten De Meer en
Leidsche Rijn is verheugd te vernemen
dat de bestuursrechter in Utrecht
Helinet in het ongelijk heeft gesteld.
Helinet had beroep ingesteld tegen het
besluit de gemeente Utrecht om Helinet
geen vrijstelling te geven voor het
bouwen van een helikopterhaven in
Strijkviertel. De rechtbank heeft dit
beroep ongegrond verklaard. 

Helinet was van mening dat de gemeente
Utrecht het vertrouwen had gewekt, dat
zij aan de procedure voor vrijstelling
medewerking zou verlenen. De gemeente
was van mening dat ze voldoende
voorbehoud had gemaakt. 

De rechters vonden dat de gemeente
Helinet weliswaar hoop had gegeven, dat
de vrijstelling zou worden verleend,
maar daartoe geen onvoorwaardelijk
toezeggingen had gedaan. De rechters
oordeelden ook dat de gemeente in
redelijkheid het belang van nadelige
effecten van de helikopterhaven op de te
ontwikkelen woningbouw in Rijnenburg
zwaarder heeft laten wegen dan het
belang van Helinet heeft mogen stellen.
Met name ook heeft laten meewegen dat de
omwonenden zich hadden georganiseerd en
er een groeiende maatschappelijk
weerstand tegen de helihaven bestond,
met name tegen de te verwachten
geluidhinder.
Een uiting daarvan was de door ons
Platform gehouden enquête/handtekeningen
actie.

Platform Heliherrie had gepoogd om zich
als derde belanghebbende in deze
procedure aan te sluiten, maar werd op
verzoek van beide partijen door de
rechter niet ontvankelijk verklaard
wegens onvoldoende juridische status. We
kregen het advies eerst bij de notaris
een officiële vereniging of stichting op
te richten. Dit wordt de Stichting
Helihinder Utrecht, waarvan de akte
binnenkort gepasseerd zal worden en
hierover zullen we ook uiteraard
berichten. 

Hoewel Helinet tot nu toe twee keer is
teruggewezen, is het geenszins
ondenkbaar dat zij nog in hoger beroep
gaat of het later op een andere plaats
nog eens probeert. De oprichting van
Stichting gaat daarom gewoon door!

Zie ook: tekst van de uitspraak

(maandag 4 februari 2008)          volgend bericht
stand donaties
Onze actie voor donaties ten behoeve van
gerechtelijke procedures heeft tot nu
toe € 781,- opgeleverd. Alle gulle
gevers van harte bedankt. 

Inmiddels is € 71,50 uitgegeven als ons
aandeel in de griffierechten van de Raad
van State voor de aanvraag van een
voorlopige voorziening in ons bezwaar
tegen de aanvullende milieueisen
opgelegd aan EBAG.

Als onze stichting is opgericht, zal
deze de gelden verder beheren en
aanwenden voor gerechtelijke procedures.


(woensdag 21 november 2007)        volgend bericht
Platform Heliherrie niet ontvankelijk als belanghebbende bij procedure Helinet vs Gemeente Utrecht
Op woensdag 21 november was de zitting
van de afdeling bestuursrecht van de
rechtbank Utrecht, in de
bezwaarprocedure van Helinet tegen het
besluit van B&W, om geen vrijstelling te
verlenen voor de bouw van de Helihaven
in Strijkviertel.
Platform Heliherrie had zich voor de
procedure als belanghebbende aangemeld
en een pleitnota opgesteld. 
Zowel Helinet als de gemeente Utrecht
maakten echter bezwaar tegen onze
toelating als belanghebbende. De
rechtbank erkende dat bewoners
belanghebbende in de procedure zouden
kunnen zijn, maar besloot na het stellen
van een aantal vragen naar de juridische
status van het platform en een kort
beraad, dat het Platform niet als
belanghebbende kon worden aangemerkt
omdat het onvoldoende juridische status
heeft. Met het advies om de volgende
keer eerst naar de notaris te gaan om
een officiële vereniging of stichting op
te richten. 
Onze van te voren ingestuurde pleitnota
werd geweigerd en we mochten niets meer
zeggen. Dus restte ons de rest van de
tijd met kromme tenen te luisteren naar
de beantwoording van de vragen aan de
gemeente naar wat zich aan nieuwe feiten
heeft voorgedaan, die B&W van gedachten
heeft doen veranderen. Onze indruk was
dat het verweer van de gemeente niet erg
sterk was. Maar in juridische zin was
het misschien steekhoudend. Hoe de
rechtbank daarover oordeelt zal over 6
weken blijken.


(woensdag 31 oktober 2007)         volgend bericht
Verzoek om voorlopige voorziening door Raad van State afgewezen.
De Raad van State heeft vandaag
uitspraak gedaan en het het verzoek tot
voorlopige voorziening afgewezen dat
o.a. door Platform Heliherrie is gedaan
in de bewaarprocedure tegen de door de
gemeente Utrecht opgelegde nadere milieu
eisen tan aanzien van het uitvoeren van
helikoptervluchten door EBAG. Zie
onderstaande link voor het vonnis.

Zie ook: uitspraak

(donderdag 13 september 2007)      volgend bericht
donaties gevraagd voor griffierechten
Platform Heliherrie en Platform
Bewonersverenigingen Leidsche Rijn
hebben geld nodig voor de griffierechten
voor bezwaar en beroeps procedures die
we willen instellen. Op zich geen hele
grote bedragen maar ook hier gaat op,
zonder geld geen recht. En de subsidie
voor bewonersactiviteiten mag hier niet
voor worden gebruikt. Uw bijdrage wordt
zeer op prijs gesteld. Stort uw donatie
op bankrekening nummer 36.75.53.759
t.n.v. Platform Bewonersver. Leidsche
Rijn onder vermelding van donatie
griffierechten procedures. 


(dinsdag 11 september 2007)        volgend bericht
bezwaar tegen milieueisen tav EBAG
Het Platform Heliherrie heeft zich
mede-indiener verklaard van het
bezwaarschrift en het verzoek tot
voorlopige voorziening die manege van
Echtelt heeft ingediend tegen de door de
gemeente Utrecht aan EBAG opgelegde
aanvullende milieu eisen. Die zouden
EBAG in staat stellen met helikopters te
vliegen vanaf het platform op het dak
van het bedrijf in de Wetering Noord
(Terwijde).


(woensdag 1 augustus 2007 13:00 uur)  volgend bericht
Bezwaartermijn eisen EBAG helikoptervliegen gestart
Vandaag is de termijn geopend waarbinnen
op de eisen t.a.v. milieu t.b.v.
helikoptervluchten van EBAG (van/naar
Terwijde) bezwaren kunnen worden
ingediend. Zie onderstaande link naar
de gemeentelijke info pagina voor de
volledige tekst. Door dergelijke eisen
kan de gemeente als een soort ‘
luchthavenmeester’ optreden en is haar 
verwachting dat deze heli’s dan met name
over de A2 vliegen en niet over bewoning
in Utrecht e.o. Maar, los daarvan wie
zit daar eigenlijk op te wachten? In
elk geval niet bewoners langs deze
snelwegen. Nu is de gemeente ook bezig
om de zgn. Art 19 procedure procedure af
te werken waarmee deze aanvullende eis 
onlosmakelijk verbonden is: het afgeven
van de bouwvergunning voor dit
heliplatform. 

Komt er geen platform, dan hoeft deze
eis ook niet opgelegd worden. Helaas
kan nu niet meer gewacht worden op het
definitief afhandelen van onze overige
bezwaren of op de goed- of afkeuring van
 provincie of het ministerie V&W op het
te bouwen heliplatform, dus is het zaak
op het besluit rond deze vergunning
tijdig bezwaar maken, zoals aangegeven
in deze publicatie. 


Publicatie Gemeentelijke Mededelingen ,
rubriek Overig, 1 augustus 2007:
http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=103009&page=mededeling_detail&smartsiteid=211844&drw=0


(vrijdag 27 juli 2007)             volgend bericht
reacties op onze zienswijze ontvangen
wij hebben de reacties op onze
zienswijzen mbt tot de artikel 19
procedure en de verklaring van geen
bezwaar ten behoeve van het
helikopterplatform van EBAG ontvangen.
De reactie op de zienswijze ten aanzien
van de aanvullende milieu eisen hebben
wij in concept ontvangen maar nog niet
officieel zodat wij hem nog niet op de
site kunnen zetten. Zie dossier
EBAG - reacties zienswijzen. Wij
verwachten volgende week publicaties van
besluiten ten aanzien van EBAG.

Zie ook: dossier EBAG

(dinsdag 3 juli 2007)              volgend bericht
Commissie laat vrijstelling EBAG door
De commissie SO heeft vandaag ingestemd
met de vrijstelling volgens artikel 19
van de overschrijding van de in het
bestemmingsplan maximaal toegestane
bouwhoogte voor het helikopterplatform.
Dit ondanks de inspraakreactie namens
Platform Heliherrie. 
Hoewel de meerderheid van de
commissieleden zich tegen het vliegen
met de helikopter verklaarde, volgde de
meerderheid, met name PvdA, de wethouder
in de stelling dat het bestemmingsplan
bijdrijfsgebonden helikopterplatform
toeliet en deze vrijstelling voor 1,5
meter extra bouwhoogte niet afgewezen
kon worden. De commissieleden zijn bang
voor precedentwerking. De wethouder
beloofde de bestemmingsplannen van
industrieterreinen rond Utrecht te laten
controleren op de mogelijkheid om daar
ook een helikopterplatform te vestigen.


(dinsdag 26 juni 2007)             volgend bericht
EBAG en Helinet op de agenda commissie SO van 3-7-07
De artikel 19 procedure van EBAG voor
een helikopterplatform op het dak staat
op de agenda van de vergadering op
dinsdag 3 juli van de commissie
Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente
raad. B&W stellen voor de vergunning te
verlenen en wijzen de ingebrachte
zienswijzen af. Overigens hebben wij nog
geen reactie op onze zienswijze
ontvangen. Platform Heliherrie heeft
aangegeven te willen inspreken en wij
zullen proberen de commissie van ons
standpunt te overtuigen.

Tevens staan op de agenda twee brieven
van Helinet over de
vrijstellingsprocedure van de helihaven
bij Strijkviertel en behandeling van het
bezwaarschrift van Helinet Ook bij dit
punt hebben wij gevraagd te mogen
inspreken.


(maandag 14 mei 2007)              volgend bericht
Website verbeterd
In de eerste plaats zijn de geluidsberekeningen veel mooier geworden. In plaats van kaarten wordt er nu gebruikt gemaakt van Google Earth satelliet beelden. Verder kun je het helikoptergeluid nu ijken tegen en vergelijken met vogelgeluiden. Dit alles dank zij de inspanningen van de een van de leden van Heliniet.

Ook is de login verbeterd, De browser kan nu uw login en wachtwoord onthouden zodat u geen probleem meer hoeft te hebben met vergeten wachtwoorden. U hoeft aleen de eerste keer uw wachtwoord in te vullen.


(maandag 7 mei 2007)               volgend bericht
EBAG niet op de agenda van commissie SO op 15 mei
De artikel 19 procedure voor het
helikopterplatform van EBAG is niet te
vinden op de agenda van de commissie SO
van dinsdag 15 mei a.s.


(vrijdag 4 mei 2007)               volgend bericht
Waarom de helihaven in Rotterdam is uitgesteld
Heliniet heeft meer details over het
waarom van het terugroepen van de
artikel 19 procedure. Zie Heliniet


(donderdag 26 april 2007)          volgend bericht
EBAG op de agenda commissie SO op 15 mei?
Van het projectbureau Leidsche Rijn
hebben wij vernomen dat het streven is
om de de beantwoording van de
zienswijzen gericht tegen de artikel 19
voor het helikopterplatform van EBAG op
de agenda van de commissie Stedelijke
Ontwikkeling van 15 mei a.s. te krijgen.


(maandag 16 april 2007)            volgend bericht
Beroep Helinet afgewezen
Het college van B&W van Utrecht heeft
het beroep, dat Helinet in november 2006
had ingesteld tegen de weigering van het
college om de artikel 19 procedure te
starten voor het aanleggen van de
helihaven in Strijkviertel, afgewezen.
Het college handhaaft zijn eerdere
besluit om de aanvraag van Helinet af te
wijzen. 


(donderdag 5 april 2007)           volgend bericht
Voorlopig geen helihaven in Rotterdam
Het dagelijks bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Kralingen-Crooswijk neemt haar voorstel over de aan de Schaardijk geplande helihaven terug.

Lees er meer over bij Heliniet


(donderdag 15 maart 2007)          volgend bericht
Geen meerderheid passagiershelihavens in nieuwe Staten Utrecht
Als we de uitslag van de verkiezingen van de Provinciale Staten in de provincie Utrecht combineren met de standpunten die de partijen in de stemwijzer hebben verwoord, is er in de nieuwe Staten geen meerderheid voor helihavens in de provincie ten behoeve van passagiersvervoer.

Stelling stemwijzer: In de provincie Utrecht mogen helikopterhavens komen.

CDA, weet niet: 11 zetels
Alleen als maatschappelijk nut en noodzaak aangetoond zijn, zoals bijvoorbeeld bij traumahelikopters kan een helikopterhaven volgens het CDA toegestaan worden

PVDA, oneens: 8 zetels
In een dichtbevolkte Provincie zorgen passagiersvluchten per helikopter voor veel geluidsoverlast. Dat wil de PvdA niet. Natuurlijk geldt dat niet voor ambulancehelikopters, donorvluchten, etcetera.

VVD eens: 10 zetels
geen toelichting

Groenlinks, oneens: 4 zetels
GroenLinks vindt dat er geen enkele reden is om helikopterhavens aan te leggen. Utrecht ligt in het midden van het land en is zeer goed bereikbaar en helikopters zijn bijzonder lawaaierig. GroenLinks wil wel een uitzondering maken voor helikopters voor de hulpdiensten als traumahulp.

D66, oneens: 2 zetels
De aanleg van helihavens draagt volgens D66 niet bij aan een duurzame ontwikkeling van de economie. Daarnaast creëren helihavens geluidsoverlast en bieden ze geen oplossing voor het fileprobleem.

Christen Unie, oneens: 4 zetels
De ChristenUnie vindt Nederland een klein land. Schiphol ligt dichtbij, voor hen die willen vliegen. De noodzaak voor heli-havens zien we niet, alleen voor politie en ambulance. Daarnaast maken helikopters veel lawaai, en daar zitten we niet op te wachten. Niet in het verstedelijkte gebied, en niet in het buitengebied.

SP, oneens: 5 zetels
Helikopters voor het vervoer van personen geven een onevenredige geluidsoverlast voor de omwonenden. De provincie Utrecht dient zich in te zetten voor een goed openbaar vervoer netwerk.

SGP, eens: 1 zetel
geen toelichting

Mooi Utrecht, oneens: 1 zetel
Voor politiehulpdiensten en de traumahelicopter maakt Mooi Utrecht op het gebied van vliegbewegingen een uitzondering.

Partij voor de Dieren, oneens: 1 zetel
Commerciële helikopterplatforms dienen geweerd te worden in verband met de geluidsoverlast, milieuvervuiling en het feit dat ze geen bijdrage leveren aan de oplossing van de verkeersdrukte.


(maandag 5 maart 2007)             volgend bericht
Woensdag 7 maart verkiezingen provinciale staten
De nu te kiezen provinciale staten gaan straks beslissen over helihavens in uw buurt. Door een wijziging in de luchtvaartwet gaan ze die bevoegdheid in 2008 krijgen.
Ook nu al hebben zij het laatste woord bij wijzigingen van bestemmingsplannen.
Het maakt dus verschil wie er in de provinciale staten worden gekozen.
Laat ook uw stem horen en ga woensdag 7 maart stemmen.
Wilt u weten waar het over gaat vul dan de stem wijzer in. Voor stelling 15 over helikopters havens hebben wij dat vast voor u gedaan, klik hier om het resultaat te zien.


(zondag 4 maart 2007)              volgend bericht
Helinet naar de rechter
Wegens het uitblijven van een reactie op zijn bezwaarschrift tegen de weigering van B&W van de helihaven in Strijkviertel is Helinet een procedure begonnen bij de rechtbank.
In het bericht in de VAR wordt abusievelijk Connexxion genoemd maar het gaat hier om Helinet.


(zaterdag 17 februari 2007)        volgend bericht
Berekeningen Helinet terug op de site
Op veler verzoek zijn de geluidsberekeningen voor de Helinet situatie weer bereikbaar gemaakt op de site. De standaard situatie gaat er nu van uit dat de Helihaven in Strijkviertel niet doorgaat en de heli's doorvliegen. De oude situatie kun je nog onder de Expert mode vinden.
zie berekeningen helinet


(woensdag 7 februari 2007)         volgend bericht
Nieuw dossier Expertmeeting
Alle documenten betreffende de
expertmeeting gaan we verzamelen in het
dossier Expertmeeting.


(zondag 4 februari 2007)           volgend bericht
vragen door platform heliherrie ingeleverd op de expertmeeting
Als platform Heliherrie hebben we een
lijst met vragen ingediend, die ook is
rondgedeeld onder de deelnemers. Enkele
vragen hebben we kunnen stellen. U vindt
de lijst hier.


(donderdag 1 februari 2007 17:00 uur)  volgend bericht
handtekeningen aangeboden aan raadscommissie voor ruimtelijke ordening
Ter gelegenheid van de Expertmeeting
Helikoptervliegen heeft Platform
Heliherrie Vleuten-De Meern en Leidsche
Rijn een dik pak formulieren met 3150
handtekeningen aangeboden aan de
voorzitter mevr. Alice van Rooij. De
handtekeningen waren bijeengebracht in
augustus en september 2006 en waren op 7
september 2006 al symbolisch aan de
gemeenteraad aangeboden vergezeld van
oordopjes voor alle raadsleden.


(maandag 29 januari 2007)          volgend bericht
Geluid berekenen nu ook voor Ypenburg
Heliniet.nl heeft onze geluidsberekeingen overgenomen en toegepast voor de helihaven in Ypenburg.
Zie www.heliniet.nl


(donderdag 25 januari 2007 14:00 uur)  volgend bericht
Expertmeeting gemeenteraad over helikopterhavens en -vliegen
Op 1 februari houdt de gemeenteraad een
openbare expertmeeting over
helikopterhavens en helikoptervliegen.
Een aantal experts zijn uitgenodigd om
inleidingen te houden pver de
economische, juridische, planologische
en milieutechnische aspecten daarvan.
Naast de beperkte ruinte op de publieke
tribune kunt u deze expertmeeting volgen
op internet, volg daartoe onderstaande
link.
Waarschijnlijk kunt u de bijeenkomst
ook volgen via de stads TV RTVU.

De expertmeeting vindt plaats in de
raadszaal van het stadhuis in Utrecht
van 14.00 tot 17.30 uur.


Zie ook: http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=133491

(woensdag 20 december 2006)        volgend bericht
Hoorzitting beroep Helinet
Helinet is in beroep gegaan tegen het
besluit van B&W de vrijstelling voor de
helihaven in Strijkviertel niet te
verlenen. Maandag 18 december was er een
openbare hoorzitting waar Helinet zijn
bezwaren mocht toelichten. Ook Platform
Heliherrie en het Mobiliteitsplatform
waren vertegenwoordigd en mochten ook
spreken. Helaas iets waar we niet van te
voren op de hoogte waren. B&W zullen pas
na het kerstreces een besluit nemen. Bij
een negatief besluit staat voor Helinet
nog de gang naar de rechter open.


(donderdag 14 december 2006)       volgend bericht
zienswijze tegen artikel 19 procedure ingediend
Het platform Heliherrie heeft op 12
december een zienswijze ingediend tegen
de vrijstellingsaanvraag (artikel 19)
van EBAG voor het plaatsen van een
Helikopterplatform op zijn gebouw aan de
Meijewetering. De zienswijze is mede
ingediend door het Platform
Bewonersverengingen Leidsche Rijn en het
Natuur en Milieuplatform Leidsche Rijn,
alsmede door aan aantal individuele
bewoners.

Zie ook: zienswijze


(vrijdag 8 december 2006)          volgend bericht
bezwaren tegen verklaring van geen bezwaar ingediend
Namens het Platform Heliherrie hebben
wij bij de burgemeester bezwaren
ingediend tegen het voornemen om een
verklaring van geen bezwaar af te geven
aan EBAG voor het landen/opstijgen van
helikopters van een platform van hun
gebouw aan de Meijewetering.

Zie ook: bezwaarschrift


(maandag 4 december 2006)          volgend bericht
bedenkingen tegen aanvullende milieu eisen ingediend
Het Platform Heliherrie heeft op de
laatste dag van de inzage termijn
(29-11) bedenkingen ingeleverd ten
aanzien van de aanvullende milieu eisen
gesteld aan EBAG voor het uitbreiden van
de activiteiten met het landen en
opstijgen van helikopters. Zie
onderstaande link.

Zie ook: bedenkingen


(woensdag 8 november 2006)         volgend bericht
Plannen Heliplatform EBAG ter inzage
Er liggen ten aanzien van de aanvraag van EBAG om een helikopterplatform op het dak van zijn bedrijfsgebouw aan de Meijewetering 21 te vestigen 3 aanvragen ter inzage:

1. Aanvraag artikel 19 BV2062449 - Het wijzigen van de hoogte en jet plaatsen van een helikopterplatform van een gebouw gepuliceerd 1 november 2006, inzage tot 14 december op Rachmaninoffplantsoen 61

2. Wet milieubeheer - opleggen van een nadere eis gepubliceerd 1 november 2006, inzage tot en met 29 november 2006 op het WIJBUREAU Leidsche Rijn, Verlengde Vleutenseweg 32

3. Voornemen tot het afgegeven van een Verklaring van geen bezwaar op grond van de openbare orde gepubliceerd 8 november 2006, inzage tot 6 december op het wijkbureau Leidsche Rijn, Verlende Vleutenseweg 32.

U kunt de publicaties vinden in ons dossier persberichten-EBAG.

Let op: uw zienswijze moeten op de laatste dag van de inzagetermijn binnen zijn bij de gemeente, voor 1 is dat 13 december, voor 2 is dat 29 november, voor 3 is dat 5 december

Denk erom 1 dag te laat en uw zienswijze is niet ontvankelijk.

U moet uw zienswijze richten aan:

voor 1: B&W van Utrecht p/a Dienst Stadsontwikkeling, Hoofd afdeling bouwbeheer, Postbus 8406, 3503RK, Utrecht onder vermelding van het BV nummer

voor 2: B&Wvan Utrecht, p/a hoofd bureau vergunning verlening, Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

voor 3: De burgemeester van Utrecht, Postbus 16200 3500 CE Utrecht

Zie ook: dossier EBAG

(woensdag 8 november 2006)         volgend bericht
Geluidsberekeningen nu ook voor EBAG
We hebben onze geluidsberekeningen nu
ook gemaakt voor EBAG. Standaard voor de
Robinson R44, waar EBAG nu mee vliegt.
Omdat in 2008 een performance Class 1
Helikopter (twin engine) verplicht wordt
voor het landen op gebouwen, hebben in
de expertmode ook een Eurocopter EC135T2
als optie toegevoegd. Verder hebben we
ook een westelijk aanvliegroute
toegevoegd, omdat we niet geloven dat de
piloot niet van een westelijke route
gebruik zal maken bij westen wind. De
piloot mag namelijk van de vastgestelde
aanvliegroute afwijken als hij dat in
het belang van de veiligheid vindt.

Zie ook: http://www.platformheliherrie.nl/geluidsberekeningen/ebag.html


(maandag 30 oktober 2006)          volgend bericht
informatieavond EBAG
Donderdag 2 november is er een
informatie avond over de plannen van
EBAG om een helikopterplatform op hun
bedrijfsgebouw te plaatsen. Het doel is
om snel onderdelen te kunnen aanvoeren
voor de trucks van EBAG.

De avond vindt plaats bij EBAG op het
industrieterrein de Wetering,
Meijewetering 21, op 2 november 2006
aanvang 20.00 uur. 


(woensdag 18 oktober 2006)         volgend bericht
Helinet niet, maar EBAG wel
Uit het persbericht van de gemeente Utrecht:

COLLEGE WIL BEDRIJFSGEBONDEN HELIKOPTERPLATFORM EBAG TOESTAAN, GEEN MEEWERKING AAN HELIKOPTERHAVEN HELINET.

Ebag: helikopters voor eigen gebruik toestaan
Ebag Vastgoed bouwt een nieuw bedrijfspand op bedrijventerrein De Wetering-noord. De eerste fase van de bouw (de hal) is bijna afgerond, binnenkort is het bedrijf operationeel. Op de hal komen drie units. Ebag wil de hoogte van het gebouw uitbreiden met een extra verdiepingsvloer en een landingsplatform voor een helikopter. Met een helikopter kunnen onderdelen van vrachtwagens snel worden vervoerd. Binnen de bepalingen van het bestemmingsplan (Uitwerkingsplan De Wetering-noord) is de aanleg van een helikopterplatform mogelijk. Het college realiseert zich dat er bij omwonenden bezwaren bestaan tegen het heliplatform, met name vanwege mogelijke geluidsoverlast. Geluidsonderzoek heeft laten zien dat het gebruik van een helikopter binnen de geldende normen past.
Geen meewerking aan helikopterhaven Helinet
Helinet wil een netwerk van landingsplaatsen voor helikopters realiseren, geschikt om particuliere en zakelijke reizigers te vervoeren en urgente vracht te transporteren. In dat kader wil Helinet een helikopterhaven bouwen vlakbij verkeersplein Oudenrijn, in de oksel van A12 en A2. Het bedrijf heeft daarvoor een verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan (Artikel 19 lid 1) ingediend bij de Gemeente Utrecht.
Het college heeft besloten deze vrijstelling te weigeren met name vanwege de te verwachten geluidsoverlast en de mogelijke beperkingen voor de ontwikkeling van Rijnenburg. Ook de maatschappelijke weerstand is door het college meegewogen. Het college meent dat deze effecten niet opwegen tegen het economische belang van een helikopterhaven voor de stad en het bedrijfseconomische belang van Helinet. Helinet kan tegen dit besluit bezwaar maken.

Reactie van het Platform Heliherrie Vdm-LR:
Wij zijn zeer verheugd dat het college besloten heeft om de helihaven in Strijkviertel niet door te zetten. Uw 3150 handtekeningen onder onze petitie hebben daar een belangrijke rol in gespeeld.

We zijn niet blij met het bericht dat de helihaven van EBAG wel doorgaat. Ook gaat Helinet mogelijk in beroep. Onze rol is dus niet uitgespeeld, wij blijven actief in het bestrijden van heliherrie boven onze wijk.

Lees het hele persbericht via onderstaande link.

Zie ook: http://www.platformheliherrie.nl/public/files/pb242-ebag-pb1710.pdf

(woensdag 11 oktober 2006)         volgend bericht
geluidsgegevens EC130B4 helikopter aangepast
De geluidsgegevens van de EC130B4
helikopter waar Helinet mee zegt te gaan
vliegen zijn bijgesteld na het vinden
van een certificeringsrapport van dit
type uit Nieuw Zeeland.
De "noise" gegevens zijn nu:
overflight 84.3 EPNdB (ongewijzigd)
takeoff  85.5 EPNdB (3.2 dB omhoog
bijgesteld)
approach  90.5 EPNdB (1.5 dB omhoog
bijgesteld)
Deze veranderingen hebben alleen effect
in de omgeving van de helihaven.

Zie ook: http://www.platformheliherrie.nl/geluidsberekeningen/geluid.html

(maandag 9 oktober 2006)           volgend bericht
geluidsberekeningen aangepast
Naar aanleiding van de column van Arie
vd Heuvel in De Brug is de standaard
pagina van de geluidsberekeningen
vereenvoudigd. U hoeft niets te kiezen,
u kunt direct op de kaart uw huis
opzoeken en op die plek klikken.
U krijgt dan voor die plek het
berekende maximale geluidsniveau van een
helikopterpassage te zien. Een rood
vlaggetje geeft aan dat het piek
geluidsniveau boven de 60 dB komt, wat
wij als zeer storend aanmerken. Een
oranje vlaggetje betekend een piekgeluid
tussen 55 en 60 dB, nog steeds storend,
het niveau van een gesprek. Een geel
vlaggetje geeft een geluidsnveau tussem
50 en 55 dB. We duiden dat aan als licht
storend maar mogelijk valt ú dat
nauwlijks op. Een groen vlaggetje geeft
aan dat u er normaal gesproken geen last
van heeft. 
Zolang de berekening nog bezig is, is
het vlaggetje wit.

Voor de experts is er nog steeds de
oude pagina om te spelen met
helikoptertypes, vlieghoogtes en andere
parameters.

Zie ook: http://www.platformheliherrie.nl/geluidsberekeningen/geluid.html

(dinsdag 26 september 2006)        volgend bericht
3150 handtekeningen tegen heliherrie
formulieren handtekeningen
wijk 9 654 1138
wijk 10 1422 2012
totaal 2076 3150


Zie ook: uitslagformulier

(maandag 25 september 2006)        volgend bericht
Enquête afgesloten
De enquete in Leidsche Rijn en
Vleuten-De Meern is afgesloten. U kunt
geen formulieren meer inleveren. Morgen
wordt de uitslag bekend gemaakt.


(donderdag 31 augustus 2006)       volgend bericht
uitslag van de website enquete helihaven ja / helihaven nee
Via de link hieronder kunt u de uitslag
lezen van de enquête die van 28 juni tot
21 augustus 2006 op onze website heeft
gestaan.

In totaal zijn 73 stemmen geteld van
mensen met een geverifieerd e-mail
adres. Dat de grote meerderheid tegen de
helihaven is, verbaast óns natuurlijk
niet.

Voor alle duidelijkheid: Dit is dus
NIET de uitslag van de enquête op PAPIER
die in de wijken is (of nog wordt)
verspreid!

Zie ook: uitslag enquête

(maandag 14 augustus 2006)         volgend bericht
vrijstelling helihaven in aanvraag
In Ons Leidsche Rijn van 9 augustus 2006
stond in de gemeente informatie onder
Leidcshe Rijn / Nieuwe bouwplannen/
vrijstelling: Strijkviertel: Het
realiseren van een Helihaven.

We proberen nog te achterhalen wat dit
precies betekent waar waarschijnlijk
betekent het dat Helinet een
bouwaanvraag voor de helihaven heeft
ingediend en dat daarvoor een
vrijstelling van het bestemmingsplan
nodig is Die vrijstelling zou dan
middels een artikel 19 procedure moeten
worden verleend, tenzij men een
achterdeurtje heeft ontdekt. We checken
dit nog met de gemeente.

Zie ook: aankondiging OLR

(vrijdag 11 augustus 2006)         volgend bericht
Helihaven Enquête in Veldhuizen/De Balije en Vleuterweide
In het kader van de doelstelling van het Platform Heliherrie zijn in de buurten De Balije, Veldhuizen en Vleuterweide de afgelopen week 5.000 enquete-formulieren huis-aan-huis verspreid.
Het initiatief van deze enquete ligt bij bewoners van deze buurten in Vleuten-De Meern, Leidscherijn en dienen ter ondersteuning van de argumentatie van het Platform.
Het resultaat is een inbreng van de burger voorafgaand aan de besluitvorming "Helihaven", die door de gemeente wordt voorbereid. De uitslag van deze enquete kan derhalve in die voorbereiding meegenomen worden.

lees het pamflet

Via de onderstaande link kunt u het equêteformulier ophalen en uitprinten via het menu bestand/afdrukken (ctrl-P). Ingevulde formulieren kunt u inleveren op de op het formulier aangegeven adressen. Uiterlijk 18 september.

Zie ook: enqueteformulier


(dinsdag 4 juli 2006)              volgend bericht
Geluid, foto's en filmfragmenten van helikopters
In het dossier helikopters vindt u foto's, geluid en filmbeelden van helikopters. Dit dossier is alleen toegankelijk als u geregistreerd bent en ingelogd.
Registreren kan door op het kleine pijltje achter registreren? te klikken of op onderstaande link.

registreren


(maandag 3 juli 2006)              volgend bericht
Geluidskaart
Bereken nu zelf de geluidshinder van de
helikopters die af- en aan gaan vliegen
naar de helihaven in Strijkviertel. Klik
op de kaart uw huis aan en lees de
geluidssterkte zowel als maximaal als
jaargemiddeld af. Klik op onderstaande
link om naar de berekeningen te gaan!

Zie ook: http://www.platformheliherrie.nl/geluidsberekeningen/index.html


(woensdag 28 juni 2006)            top
Klachten melden over helikopterherrie
Het nummer van Cross, het
onafhankelijke klachten -en informatie
centrum betr. Schiphol 020-601 55 55 
Ze registreren je klachten betr. de
tijd/plaats dat zich het voordoet en 
zijn onafhankelijke en erkende 
gesprekspartner die bij alle overleggen 
met overheid en Schiphol, commissies
geluidshinder
OOk klachten betr. herrie van
sportvliegtuigjes nemmen ze op maar
geven dat door aan andere bevoegde
kanalen
Ze geven ook een gratis blad uit
waarnaar je moet vragen : naast zinnige
inf. betr baangebruik lees je daarin ook
het aantal klachten per gemeenteterug naar nieuws